SphinxReality Kontakt: 604 825 730  

 

Technické detaily stavby

 

 

Obvodové stěny
RD domy garantují v oblasti obvodových stěn ve standartním provedení s termofasádou tepelnou izolaci, která odpovídá platným nařízením o úspoře energie.

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):
 Silikonová omítka tloušťka ca. 2-3 mm
 Tmel s armovací sítí ca. 2,5 -3,5 mm
 Venkovní izolace přízemí +podkorví 80 mm
 Sádrovláknité desky 12,5 mm
 Dřevěná rámová konstrukce 140 mm
 Tepelná izolace s parozábranou 140 mm
 Sádrokarton GKD 12,5 mm

V typovém provedení je omítka v barvě bílé a barevné odstíny dle vzorkovnic budou účtovány dle aktuální nabídky příslušného dodavatele.

Ukotvení domu na úložnou desku se provádí úhlovými kotvami a expanzními hmoždinkami.

 Vnitřní stěny
Vnitřní nosné stěny – mají rámcovou konstrukci z dřevěných hranolů o tloušťce 120 mm. Opláštění se provádí sádrokartonem tl. 12,5 mm. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněný minerální plstí. Celková tloušťka nosné stěny je 145 mm.
Dělící stěny – dělící stěny místností tvoří SDKW 111. Z obou stran jsou opláštěné sádrovláknitou deskou 12,5 mm. Meziprostor je vyplněný minerální plstí o tloušťce 100 mm. Celková tloušťka je 125 mm.
Instalační stěny – tloušťka instalačních stěn se řídí systémy vedení potrubí, které se má instalovat. Opláštění tvoří sádrokartonové desky.
Opláštění v koupelnách – mokré oblasti v koupelnách (stěny za sprchou, vanou, umyvadlem, celá spodní řada s obkladačkami a celá plocha podlahy) a WC (celá plocha podlahy) jsou opláštění sádrokartonem GKDI.

 Střecha
Sedlová střecha s vaznicovým krovem
Stanová střecha s vaznicovým krovem

 Střešní krytina
– je provedená plechovou krytinou (zn. Borga a Dektrade)
- tato se provádí z velkoformátové krytiny (profilová střešní tašková tabule, imitující vzhled klasických střešních tašek z poplastového plechu) na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační folií. Přesah střechy odpovídá projektové dokumentaci dotyčného domu. Střešní krytina se dodává dle aktuální nabídky ve standartních barvách podle sortimentu výrobce.
 Vnější dřevěné díly – vaznice, krokve, nosníky, balkony a spodní opláštění přesahů střech a okapu jsou standartně natřené lazurovou barvou. Použité viditelné dřevo odpovídá požadavkům ČSN 73 28 24 třída 10.
 Okapy – střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové vody z titanozinku. Svody jsou vedené 30 cm pod horní hranu spodní stavby. Výtokové klapky se sítem nejsou součástí standartní dodávky.

 Stropní konstrukce
Stropní konstrukce nad přízemím - skláda se z dřevěných trámů standardního průřezu 60/240 mm nebo 80/240 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněno laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou 12,5 mm.
 Stropní konstrukce nad podkrovím – skládá se z dřevěných trámů standardního průřezu 60/180 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Na stropním nosníku ej položena tepelná izolace tl. 120 mm. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm.

 Schodiště
Schodiště mezi přízemím a podkrovím je v provedení dle obchodní projektové dokumentace. Na půdu vede stahovací schodiště.

 Podlaha (Podlahové krytiny)
Dlažba je položena ve všech místnostech mimo obytných místností a chodby v podkroví. V obytných místnostech a na chodbě v pdkroví je položena laminátová podlaha nebo koberec. Dlažba v ceně materiálu do 250 Kč/m2, plovoucí podlaha v ceně materiálu do 180 Kč/m2.
 Podlahová krytina viz. výše
 Anhidritový potěr tl. 40 mm
 PE-folie
 80 mm podlahový polystyren EPS 100z

Ve vybudovaném podkroví je provedena podlaha takto:
 Podlahová krytrina viz. výše
 Anhidritový potěr tl. 40 mm
 PE-folie
 Minerální izolace tl. 20 mm
Toto provedení platí pro všechny místnosti v podkroví. Místnosti, které jsou vybavené dlažbou, mají mezi podlahou a stěnou sokl z dlažby.

 Okna
Počet oken se řídí platnou obchodní projektovou dokumentací příslušného typu domu.
Okna a terasové dveře jsou zaskleny izolačním dvojsklem.
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug ≤ 1,0 W/(m2. K).
Rám oken a terasových dveří je vyroben z kvalitních 5-mi komorových umělohmotných profilů.
Dodávají se ve standardu v barvě bílé (bílá vně i zevnitř).
Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém-sklopném a terasová okna jako pevná.
Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.
Okenní kliky barva bílá – plast, mikroventilace.

 Dveře
Vnitřní dveře – počet odpovídá projektové dokumentaci. Vnitřní dveře (STANDART) jsou dýhované, dýha mahagon nebo buk. Křídlo dveří je plné, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním. Kování vnitřních dveří v ceně 300 Kč za sadu.
 Vchodové domovní dveře - jsou plastové se třemi závěsy a pětinásobným uzávěrem. Dveře jsou vyrobeny z kvalitních 5-ti komorovýchumělohmotných profilů v barvě bílé.

 Obkladačské práce – koupelny a WC jsou obloženy obkladačkami do výše dveří lepenými do tenkovrstvého tmelu. Výjimky tvoří střešní šikminy (u domů s vybaveným podkrovím), zde zůstává povrchová úprava zednickou stěrkou a malbou. Obkladačky jsou v ceně do 300 Kč/m2. Obklad za kuchyňskou linkou je součástí rozsahu dodávky v ceně materiálu do 300 Kč/m2.

 Elektroinstalace
Elektroinstalace začíná od skříně domovnho elektrorozvaděče včetně dodávky a odborné instalace podle platných ČSN.
Montují se bílé zásuvky a vypínače. Počet zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů, atd. v domech se řídí přílohou č.1 elektrické vybavení.
Zodpovědnost za dodávku přebírá zákazník.
Vnitřní a venkovní svítidla nejsou součástí rozsahu dodávky.
Bleskovod je součástí rozsahu dodávky RD.

Instalace slaboproudu – k rozsahu dodávky patří : zvonek od domovních dveří, 3 zásuvky pro kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu v domě.

 Přívod vody a kanalizace
Přívod pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT- trubek a končí cca. 30 cm pod horní hranou spodní stavby. Cirkulace TUV je možná za příplatek.

 Sanitární vybavení
Sanitární vybavení se instaluje podle platných ČSN. Sanitární předměty jsou bílé, armatury pochromované. Rozsah vybavení se řídí obchodní projektovou dokumentací daného domu:

 Umyvadlo ze sanitární keramiky široké 55 cm v ceně dodávky materiálu:
umyvadlo 750 Kč, sifon 222 Kč, směšovací páková baterie 600 Kč

 Emailovaná ocelová vana 170 x 170 cm na nožičkách, obloženém keramickým obkladem v ceně dodávky materiálu: vana 2 800 Kč, pochromovaná páková baterie pro napouštění vany se sprchovou hadicí a růžicí 1 500 Kč

 Úplné stacionární WC kombi v ceně dodávky materiálu: mísa, sedátko,
nádržka 2 400 Kč,

 Sprchový kout čtvercový 90 x 90 cm v ceně dodávky materiálu: vana sprchová 2 400 Kč, stěna sprchová posuvna pvc 2 400 Kč, sifon 330 Kč, baterie se sprchovou hadicí a růžicí 1 200 Kč

 Přípojka pro pračku (samostatná umělohmotná výpusť se samostatnými pračkovými ventilem) – 1 ks v domě
 Přípojka pro myčku – 1 ks v domě

 Otopné zařízení
Příprava tepla je zajišťována infrapanely řady ST provedení bílé se samostatnou regulací, která je součástí dodávky. Příprava teplé užitkové vody je zajišťována ve stacionárním elektricky vyhřívaném zásobníku TUV o objemu 125 l, který je rovněž součástí dodávky.

Komín – pokud je komín součástí projektu je nad rámec standartní dodávky.


 Malířské práce – stěny a stropy v obytných místnostech, na chodbách a WC, v zádveří, jakož i v oblasti schodiště jsou opatřeny bílou malbou

 Kuchyně – kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro jsou připraveny
v rozsahu projektové dokumentace

 Podkroví – Obytné místnosti v podkroví jsou vybaveny analogicky s místnostmi v přízemí (vnitřní dveře, elektroinstalace, otopná tělesa, podlahové krytiny).

 Požární bezpečnost

Zařízení stavby požárně bezpečnostním zařízením
Dle Sb.z. 23/2008 § 15 bod (5) musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení patří do rozsahu dodávky RD (v ceně 396,-Kč bez DPH).

Zařízení pro protipožární zásah
Dle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky.


SPECIFIKACE ZÁKLADOVÉ DESKY

1/ Zemní práce v rozsahu:
 sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby
 vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu
 vyčištění a zhutnění základové spáry.

standardní poměry místa stavby:
 uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa
 třída těžitelnosti zeminy max. F3
 svažitost pozemku stavby max. 1%

nad rámec standardu dodávky je:
 jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.
 odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.
 stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.
 nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh
 nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastněrky, jíly, skalní podloží apod.)

2/ Základové pasy a základová deska:
 provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění
 provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy
 provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů
 provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti ve skladbě Np+1xBitagit 40 mineral (plnoplošně nataven)
 provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x oc. sítí 150/150/8
 v rámci dodávky základové desky je provedení ležatých rozvodů přípojek inženýrských sítí dovedených do objektu (přípojky ZTI, chránička Elektro a plynu), vyvedených nad základovou desku. Ukončení přípojek sítí je ve vzdálenosti 1 m od hrany základové desky.

Nad rámec dodávky základové desky:
 jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.)
 provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.)
 provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam)
 osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.
 osazení vodoměru
 zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov
 zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil
 dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku
 dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě
 revize a tlakové zkoušky sítí

Stavební připravenost zajištěná zákazníkem:
 zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu)
 vytýčení stavby geodetem s oprávněním, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy
 pravomocně schválená projektová dokumentace stavby